Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (1.TCVN 9251: 2012 Bìa hồ sơ lưu trữ; 2.TCVN 9252: 2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ; 3.TCVN 9253: 2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ)

1. TCVN 9251: 2012 Bìa hồ sơ lưu trữ

    Tiêu chuẩn qui định bìa hồ sơ lưu trữ có kích thước 650mm x 320mm (không tính kích thước phần tai trên và tai dưới) và gồm 5 phần:

 - Tờ đầu có kích thước 320mm x 230mm;

 - Phần gáy có kích thước 320mm x 40mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);

 - Tờ sau có kích thước 320mm x 230mm;

 - Phần tai trên và tai dưới có kích thước 230mm x 100mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);

 - Phần tai cạnh có kích thước 320mm x 150mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);


2. TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ

    Theo TCVN 9252 : 2012, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ được làm bằng giấy cáctông, kích thước hộp là 350mm x 250mm x 125mm, dạng hình hộp chữ nhật, nắp mở theo chiều rộng của hộp, nắp có dây buộc, khuy hộp làm từ vật liệu không ăn mòn, ở mỗi cạnh bên của hộp có 1 lỗ tròn đường kính 30mm để tạo sự thông thoáng.


3. TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ
    Giá bảo quản tài liệu lưu trữ được làm bằng thép mạ kẽm, sơn chống gỉ và sơn màu, kích thước 2000mm x 1230mm x 400mm, gồm khung giá dày 40mm, thanh giằng dày 30mm và 5 tấm đợt mỗi tấm dày 25mm, chịu tải tối thiểu 50kg/tấm.

công bố 3 Tiêu chuẩn Quốc gia về công tác văn thư lưu trữ gồm:


1. TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ

    Tiêu chuẩn qui định bìa hồ sơ lưu trữ có kích thước 650mm x 320mm (không tính kích thước phần tai trên và tai dưới) và gồm 5 phần:

 - Tờ đầu có kích thước 320mm x 230mm;

 - Phần gáy có kích thước 320mm x 40mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);

 - Tờ sau có kích thước 320mm x 230mm;

 - Phần tai trên và tai dưới có kích thước 230mm x 100mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);

 - Phần tai cạnh có kích thước 320mm x 150mm (có 5 đường gấp nếp, khoảng cách giữa các đường là 10mm);


2. TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ

    Theo TCVN 9252 : 2012, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ được làm bằng giấy cáctông, kích thước hộp là 350mm x 250mm x 125mm, dạng hình hộp chữ nhật, nắp mở theo chiều rộng của hộp, nắp có dây buộc, khuy hộp làm từ vật liệu không ăn mòn, ở mỗi cạnh bên của hộp có 1 lỗ tròn đường kính 30mm để tạo sự thông thoáng.


3. TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ

xem file chi tiết 

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053