Tư vấn trực tuyến

    • Dịch vụ: 
    • Email: truongvanliem@gmail.com
    • Hotline: 0902.668.156
    • Sản phẩm: 

DỊCH VỤ

Chúng tôi hiểu rằng Đơn vị bạn cần tất cả các sự giúp đỡ có thể, vậy thì tại sao lại không bắt đầu với việc tìm ra một giải pháp quản lý, khai thác và lưu trữ thông tin – tài liệu một cách hiệu quả nhất.

Chỉnh lý tài liệu;

Số hóa tài liệu;

Đào tạo chuyên sâu về Số hóa tài liệu về Văn thư - lưu trữ;

Scan dịch vụ;

Cho thuê máy Scan;

Dịch vụ kho lưu trữ chuyên dụng.

 

Chỉnh lý tài liệu.
Số hóa tài liệu.  
Đạo tạo nâng cao - chuyên sâu về số hóa, nghiệp vụ văn thư lưu trữ.

 


SẢN PHẨM

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053