TT hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai của Bộ TN& MT

Ngày 23 tháng 10 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông tư số 31/2013/TT-BTNMT hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai  

file đính kèm

Gởi bạn bè

Đối tác

Trực tuyến: 12
Lượt truy cập:3053